Ιωακείμειον: Η κλειστή θύρα του ξακουστού Παρθεναγωγείου και ο κισσός το 1987
[Φωτογραφικό υλικό]

TI-SCH005-001a.jpg
Τίτλος
Ιωακείμειον: Η κλειστή θύρα του ξακουστού Παρθεναγωγείου και ο κισσός το 1987
Περιγραφή
Ιωακείμειον Παρθεναγωγείον, Άνω Φανάρι φωτ 01. Η κλειστή θύρα στην είσοδο του πάνω αυλόγυρου με την πινακίδα που γράφει στα τουρκικά «T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL YUVAKİMYON RUM KIZ LİSESİ». Πίσω: το σχολικό κτίσμα καλυμμένο από κισσό.
>>> Δες και φωτ από το 2007
Χρόνος λήψης
5/1987
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ελληνική εκπαίδευση.
Ιωακείμειον Παρθεναγωγείον.
Κωνσταντινούπολη, 20ός αι..
Ρωμιοσύνη.
Σχολείο.
Φανάρι / Φενέρ / Fener, συνοικία.