Ιωακείμειον: Η κλειστή θύρα του ξακουστού Παρθεναγωγείου και ο κισσός το 1987
[Φωτογραφικό υλικό]