Μεσημβρία, τέλη του 19ου αιώνα
[Εικονογραφικό υλικό]

BE_B_ME_PHOT_1890.jpg
Τίτλος
Μεσημβρία, τέλη του 19ου αιώνα
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
Πρωτότυπο
Ναι
Είδος
Παλαιά φωτογραφία της Μεσημβρίας (Nesebâr)
Λέξεις - Κλειδιά
Βυζαντινά μνημεία.
Λιμάνι.
Μαυροθαλασσίτικος Ελληνισμός.
Μεσημβρία / Νέσεμπαρ.
Φωτογραφικά Αρχεία.