Μεσημβρία, τέλη του 19ου αιώνα
[Εικονογραφικό υλικό]