Πλίσκα. Στην πρωτεύουσα του Πρωτοβουλγαρικού Κράτους οι αρχαιολόγοι ανασκάπτουν την ανακτορική βασιλική του 865-75
[Εικονογραφικό υλικό]

BN_SH_PLISKA_1970.jpg
Τίτλος
Πλίσκα. Στην πρωτεύουσα του Πρωτοβουλγαρικού Κράτους οι αρχαιολόγοι ανασκάπτουν την ανακτορική βασιλική του 865-75
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Είδος
Αεροφωτογραφία ναού του 9ου αιώνα στην Πλίσκα
Λέξεις - Κλειδιά
Ανασκαφές.
Βασιλική, κτίσμα.
Βουλγαρία ΒΑ.
Εικοστός αιώνας.
Μεσαιωνική εποχή.
Μπόρις-Μιχαήλ Α΄, τσάρος.
Πλίσκα.
Πρώτο Βουλγαρικό Κράτος / Πρώτη Βουλγαρική Αυτοκρατορία.