Πλίσκα. Στην πρωτεύουσα του Πρωτοβουλγαρικού Κράτους οι αρχαιολόγοι ανασκάπτουν την ανακτορική βασιλική του 865-75
[Εικονογραφικό υλικό]