Κελτικό έργο σε χαλκό (ύψους 7,5 εκ.), 3ος π.Χ. αι
[Εικονογραφικό υλικό]

UKR_AKKERMAN_003.jpg
Τίτλος
Κελτικό έργο σε χαλκό (ύψους 7,5 εκ.), 3ος π.Χ. αι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Είδος
Σχέδιο χάλκινου αντικειμένου
Λέξεις - Κλειδιά
Κέλτες / Γαλάτες.
Χάλκινα αντικείμενα.