Κελτικό έργο σε χαλκό (ύψους 7,5 εκ.), 3ος π.Χ. αι
[Εικονογραφικό υλικό]