Σε αρχαιοελληνικό αγροτικό συγκρότημα στην Αζοφική: Πηγαδόσχημη σιταποθήκη 4ος π.Χ. αι.
[Φωτογραφικό υλικό]

UKR_KER_ANCIENT_GENERALSKOE_001.jpg
Τίτλος
Σε αρχαιοελληνικό αγροτικό συγκρότημα στην Αζοφική: Πηγαδόσχημη σιταποθήκη 4ος π.Χ. αι.
Περιγραφή
Πηγαδόσχημη σιταποθήκη (5 μ. βάθος). Βρέθηκε κοντά στο οινοποιείο ενός αγροτικού συγκροτήματος του 4ου π.Χ. αι. στις κριμαϊκές ακτές της Αζοφικής, όπου εντοπίστηκαν δεκάδες μικροοικισμοί αγροτικού χαρακτήρα, που υπάγονταν στο Παντικάπαιο (ουκρ. Κέρτς). Τα τρία κτίσματα του συγκροτήματος (στο χωριό Generalskoe) προστατεύονταν από περίβολο. Εδώ συγκεντρωνόταν το σιτάρι της περιοχής για να μεταφερθεί με πλοία στην πρωτεύουσα. Κοντά στα ελληνικά χωριά βρέθηκαν και βαρβαρικές εγκαταστάσεις (ένα στάδιο για να εξελληνιστούν ορισμένες σκυθικές ή μαιωτικές ομάδες).
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγροτική οικονομία.
Αζοφική / Θάλασσα Αζόφ.
Αποθήκη, αποθήκευση.
Κλασική εποχή.
Σιτηρά.
Χωριό / Οικισμός.