Σε αρχαιοελληνικό αγροτικό συγκρότημα στην Αζοφική: Πηγαδόσχημη σιταποθήκη 4ος π.Χ. αι.
[Φωτογραφικό υλικό]