Χαλέπι (το 2009). Κάρο με ένα άλογο κοντά στην πύλη al-Hadid
[Φωτογραφικό υλικό]

SNW_HW_123.JPG
Τίτλος
Χαλέπι (το 2009). Κάρο με ένα άλογο κοντά στην πύλη al-Hadid
Περιγραφή
Χαλέπι φωτ 123. Και μόλις έχει βρέξει!
Χρόνος λήψης
4/11/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΠΠ / PP
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άλογο, άλογα.
Μεταφορές.
Χαλέπι / Aleppo / Haleb.