Χαλέπι (το 2009). Κάρο με ένα άλογο κοντά στην πύλη al-Hadid
[Φωτογραφικό υλικό]