Η νότια απόληξη των Θεοδοσιανών Τείχών της Κ/Πολης από μακριά (Μάρτιος 2016)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIBYZ_F_LW1_A1_008.JPG
Τίτλος
Η νότια απόληξη των Θεοδοσιανών Τείχών της Κ/Πολης από μακριά (Μάρτιος 2016)
Περιγραφή
Πρώτος Πύργος των Θεοδοσιανών (Διπλών) Τειχών της Κ/Πολης φωτ 08.
Χρόνος λήψης
7/3/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βυζαντινά δημόσια έργα.
Βυζαντινά μνημεία.
Βυζαντινές οχυρώσεις.
Βυζαντινή εποχή.
Θεοδοσιανά Τείχη.
Καταστροφή μνημείων.
Κωνσταντινούπολις / Κωνσταντινούπολη / Πόλις / Πόλη.
Μεσοβυζαντινή περίοδος.
Οχυρωματική τέχνη.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Πύργος, πύργοι.
Χερσαία Τείχη.
Χιόνι, χιόνια.