Η νότια απόληξη των Θεοδοσιανών Τείχών της Κ/Πολης από μακριά (Μάρτιος 2016)
[Φωτογραφικό υλικό]