Στον κυρίως ναό της Χώρας: Ο νότιος τοίχος με την ορθομαρμάρωση κι αριστερά η ψηφιδωτή εικόνα της Θεοτόκου
[Φωτογραφικό υλικό]

TIM_BYZ_CHn_Main_098.jpg
Τίτλος
Στον κυρίως ναό της Χώρας: Ο νότιος τοίχος με την ορθομαρμάρωση κι αριστερά η ψηφιδωτή εικόνα της Θεοτόκου
Περιγραφή
Μονή της Χώρας / Kariye Müzesi: κυρίως ναός, φωτ 98.
Χρόνος λήψης
20/11/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη, βυζαντινά μνημεία.
Μάρμαρο.
Μονή της Χώρας.
Παλαιολόγεια εποχή.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.
Ψηφιδωτά.