Στον κυρίως ναό της Χώρας: Ο νότιος τοίχος με την ορθομαρμάρωση κι αριστερά η ψηφιδωτή εικόνα της Θεοτόκου
[Φωτογραφικό υλικό]