Ο αρχαϊκός ναός της Αθηνάς Αφαίας στην Αίγινα: Ανατολική πρόσοψη και κεντρική είσοδος
[Φωτογραφικό υλικό]

Aegina_Aphaia_Temple_011.jpg
Τίτλος
Ο αρχαϊκός ναός της Αθηνάς Αφαίας στην Αίγινα: Ανατολική πρόσοψη και κεντρική είσοδος
Περιγραφή
Ιερό της Αφαίας Αθηνάς, Αίγινα, φωτ 11. Η πρόσοψη του δωρικού ναού με τους έξι κίονες και την ράμπα που οδηγεί στην είσοδο. Στο βάθος διακρίνεται τμήμα του σηκού.
Χρόνος λήψης
2/4/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΠΠ / PP
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αθηνά, θεά.
Αίγινα.
Αρχαϊκή εποχή.
Αρχαίος ναός.
Δωρικός ρυθμός.