Ο αρχαϊκός ναός της Αθηνάς Αφαίας στην Αίγινα: Ανατολική πρόσοψη και κεντρική είσοδος
[Φωτογραφικό υλικό]