Κωνσταντινοπολίτες μεγαλέμποροι στη Μονή Μπάτσκοβο, τοιχογραφία του 1643
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_STE_BA_Mon_c_009.jpg
Τίτλος
Κωνσταντινοπολίτες μεγαλέμποροι στη Μονή Μπάτσκοβο, τοιχογραφία του 1643
Περιγραφή
Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου, καθολικό της Μονής Μπάτσκοβο, φωτ 09. Ο Κωνσταντινοπολίτης άρχοντας Γεώργιος και ο γιος του Κωνσταντίνος, δυο μεγαλέμποροι που ξόδεψαν ένα σημαντικό ποσό για την αγιογράφηση της Μονής Μπάτσκοβο (Παναγία η Πετριτζονίτισσα), απεικονίζονται στον νάρθηκα του καθολικού ως κτήτορες (1643). Φορούν πολυτελέστατα ενδύματα φτιαγμένα από χρυσομέταξα υφάσματα της Προύσας, μεγάλους τσόχινους σκούφους με γούνα, και η μεγαλοπρέπεια της όλης σκηνής θυμίζει αντίστοιχες απεικονίσεις κτητόρων της Παλαιολόγειας εποχής. Στα οθωμανικά χρόνια, οι μεγάλοι πραματευτάδες είχαν τον τίτλο του άρχοντα.
Χρόνος λήψης
16/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εμπόριο.
Ένδυμα, ενδύματα.
Κωνσταντινούπολις / Κωνσταντινούπολη / Πόλις / Πόλη.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Μοναστήρια.
Στενήμαχος / Ασένοβγκραντ.
Τοιχογραφία.