Χίος, Παναγία η Σικελιά: Ισομετρική τομή
[Εικονογραφικό υλικό]

GCH_BYZl_SIK_001.JPG
Τίτλος
Χίος, Παναγία η Σικελιά: Ισομετρική τομή
Πηγή
Βιβλίο
Είδος
Σχέδιο
Λέξεις - Κλειδιά
Βυζαντινά μνημεία.
Βυζαντινή ναοδομία.
Σχέδια, όψεις.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.
Χίος.