Χίος, Παναγία η Σικελιά: Ισομετρική τομή
[Εικονογραφικό υλικό]