Χίος, Παναγία η Σικελιά: άποψη του ναού από τα νοτιοανατολικά (γύρω στο 1970)
[Εικονογραφικό υλικό]

GCH_BYZl_SIK_002.JPG
Τίτλος
Χίος, Παναγία η Σικελιά: άποψη του ναού από τα νοτιοανατολικά (γύρω στο 1970)
Πηγή
Βιβλίο
Είδος
Φωτογραφία
Λέξεις - Κλειδιά
Βυζαντινά μνημεία.
Βυζαντινή ναοδομία.
Τρούλος.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.
Χίος.