Χίος, Παναγία η Σικελιά: άποψη του ναού από τα νοτιοανατολικά (γύρω στο 1970)
[Εικονογραφικό υλικό]