Κρώμνα, 1897: Οι Κρωμναίοι κατασκευάζουν τον δρόμο για την Τραπεζούντα
[Εικονογραφικό υλικό]

T_ASBS_G_KROM_1897.jpg
Τίτλος
Κρώμνα, 1897: Οι Κρωμναίοι κατασκευάζουν τον δρόμο για την Τραπεζούντα
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
Είδος
Φωτογραφία του 1897
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολικός Πόντος.
Ποντικές Άλπεις / Kara Deniz Dağları.
Πόντιοι.
Τραπεζούντα, Βιλαέτι Τραπεζούντας.
Υποδομές.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.