Κρώμνα, 1897: Οι Κρωμναίοι κατασκευάζουν τον δρόμο για την Τραπεζούντα
[Εικονογραφικό υλικό]