Τσαρσί Χαμάμ: πάνω από την είσοδο της αίθουσας του «χλιαρού»
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_M_HAM_012a.JPG
Τίτλος
Τσαρσί Χαμάμ: πάνω από την είσοδο της αίθουσας του «χλιαρού»
Περιγραφή
Μυτιλήνη, Τσαρσί Χαμάμ φωτ 012a. Οξυκόρυφη κόγχη πάνω από τη μικρή είσοδο που οδηγεί στην αίθουσα του «χλιαρού». Και παντού το τόσο χαρακτηριστικό λουλακί χρώμα.
Χρόνος λήψης
20/8/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Λουτρό.
Μυτιλήνη, πόλη.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.