Τσαρσί Χαμάμ: πάνω από την είσοδο της αίθουσας του «χλιαρού»
[Φωτογραφικό υλικό]