Οι τρούλοι του Τσαρσί Χαμάμ (εξωτ. λήψη)
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_M_HAM_003.JPG
Τίτλος
Οι τρούλοι του Τσαρσί Χαμάμ (εξωτ. λήψη)
Περιγραφή
Μυτιλήνη, Τσαρσί Χαμάμ φωτ 003. Δύο από τους μικρούς σκαφοειδείς θόλους που καλύπτουν τις εσωτερικές αίθουσες του «θερμού». Σε κάθε θόλο ανοίγονται φεγγίτες για να διαχέεται το φυσικό φως στις εσωτερικές αίθουσες του χαμάμ. Κάθε φεγγίτης είναι σφραγισμένος με ανεστραμμένους γυάλινους κώδωνες.
Χρόνος λήψης
20/8/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Λουτρό.
Μυτιλήνη, πόλη.
Τρούλος.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.