Οι τρούλοι του Τσαρσί Χαμάμ (εξωτ. λήψη)
[Φωτογραφικό υλικό]