Άγιος Στέφανος Λέσβου: Διαδικασία «καμινιάσματος», τοποθέτησης των κεραμικών στο καμίνι
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_MAN_CERAM_01_049.JPG
Τίτλος
Άγιος Στέφανος Λέσβου: Διαδικασία «καμινιάσματος», τοποθέτησης των κεραμικών στο καμίνι
Περιγραφή
Άγιος Στέφανος, Εργαστήριο κεραμικής του Δ. Κουβδή, φωτ 049. Όλοι επί ποδός για να γεμίσει το καμίνι με τα εύθραυστα κεραμικά.
Χρόνος λήψης
12/8/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγγείο / Δοχείο.
Εργαστήριο, εργαστήρια.
Κεραμική.
Λέσβος.
Παραδοσιακά επαγγέλματα.
Παραδοσιακή τέχνη.
Πήλινα σκεύη.