Άγιος Στέφανος Λέσβου: Διαδικασία «καμινιάσματος», τοποθέτησης των κεραμικών στο καμίνι
[Φωτογραφικό υλικό]