Διαδικασία «καμινιάσματος»: τοποθέτηση κεραμικών στο καμίνι
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_MAN_CERAM_01_066.JPG
Τίτλος
Διαδικασία «καμινιάσματος»: τοποθέτηση κεραμικών στο καμίνι
Περιγραφή
Άγιος Στέφανος, Εργαστήριο κεραμικής Δημητρού Κουβδή, φωτ 066. Ο Δημητρός και η Παρασκευή
Χρόνος λήψης
12/8/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγγείο / Δοχείο.
Εργαστήριο, εργαστήρια.
Κεραμική.
Παραδοσιακά επαγγέλματα.
Παραδοσιακή τέχνη.
Πήλινα σκεύη.