Διαδικασία «καμινιάσματος»: τοποθέτηση κεραμικών στο καμίνι
[Φωτογραφικό υλικό]