Το εικονοστάσι, γενικό, και βάγια στην Ωραία Πύλη
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5-MCH001-025.jpg
Τίτλος
Το εικονοστάσι, γενικό, και βάγια στην Ωραία Πύλη
Περιγραφή
Αγία Τριάδα Χαλκηδόνας, φωτ 25, ναός. Το εικονοστάσι, γενικό, και βάγια ακουμπισμένα σε δίσκο μπροστά στην Ωραία Πύλη. Λήψη από το δεξί (=Ν) μέρος προς το αριστερό (=Β) του τέμπλου.
Χρόνος λήψης
1/4/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγία Τριάδα, ναός.
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Ήθη, έθιμα.
Κυριακή των Βαΐων.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Τέμπλο μαρμάρινο.
Χαλκηδόνα / Καντίκιοϊ.