Το εικονοστάσι, γενικό, και βάγια στην Ωραία Πύλη
[Φωτογραφικό υλικό]