Άγιος Στέφανος Λέσβου: Η αψιδωτή είσοδος για τροφοδοσία με καύσιμη ύλη του καμινιού
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_MAN_CERAM_01_076.JPG
Τίτλος
Άγιος Στέφανος Λέσβου: Η αψιδωτή είσοδος για τροφοδοσία με καύσιμη ύλη του καμινιού
Περιγραφή
Άγιος Στέφανος, Εργαστήριο κεραμικής του Δ. Κουβδή, φωτ 076. Το καμίνι έχει ανάψει για να ξεκινήσει η πολύωρη και δύσκολη διαδικασία ψησίματος των κεραμικών.
Χρόνος λήψης
12/8/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εργαστήριο, εργαστήρια.
Κεραμική.
Παραδοσιακά επαγγέλματα.
Παραδοσιακή τέχνη.