Άγιος Στέφανος Λέσβου: Η αψιδωτή είσοδος για τροφοδοσία με καύσιμη ύλη του καμινιού
[Φωτογραφικό υλικό]