Θέα στο Βόρειο Αιγαίο και αριστερά "ο μέγας βράχος", όπου είναι χτισμένος ο βυζαντινός Πύργος της Απολλωνίας
[Φωτογραφικό υλικό]

GEMTHR_KAV_BYZl_TOWER_APOL_025.JPG
Τίτλος
Θέα στο Βόρειο Αιγαίο και αριστερά "ο μέγας βράχος", όπου είναι χτισμένος ο βυζαντινός Πύργος της Απολλωνίας
Περιγραφή
Βυζαντινός Πύργος Απολλωνίας (στον Νομό Καβάλας) φωτ 25. Μουντή ημέρα του Νοεμβρίου, αλλά η θέα στο ανοιχτό πέλαγος εξαιρετική και ο "μέγας βράχος της θαλάσσης" εντυπωσιακός. Από εκεί πάνω έβλεπε ο άρχοντας το Άγιο Όρος (δεξιά) και την Θάσο (αριστερά).
>>>> Δείτε και Συνοδευτικό Υλικό <<<<<<<<<<<<<<<
Χρόνος λήψης
26/11/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαίο Βόρειο.
Βυζαντινές οχυρώσεις.
Βυζαντινή εποχή.
Εγνατία οδός.
Μακεδονία Ανατολική.
Πύργος, πύργοι.