Θέα στο Βόρειο Αιγαίο και αριστερά "ο μέγας βράχος", όπου είναι χτισμένος ο βυζαντινός Πύργος της Απολλωνίας
[Φωτογραφικό υλικό]