Η οδογέφυρα του Στρυμόνα στην παλαιά Εγνατία (κοντά στις εκβολές)
[Φωτογραφικό υλικό]

RISTR_G_101.JPG
Τίτλος
Η οδογέφυρα του Στρυμόνα στην παλαιά Εγνατία (κοντά στις εκβολές)
Περιγραφή
Γέφυρα του Στρυμόνα (στον Νομό Σερρών κοντά στις εκβολές του ποταμού) φωτ 101. Θέα προς την ενδοχώρα.
Χρόνος λήψης
26/11/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βαλκανικά ποτάμια.
Γέφυρα.
Εγνατία οδός.
Μακεδονία Ανατολική.
Ποτάμι.
Στρυμόνας ποταμός.