Η οδογέφυρα του Στρυμόνα στην παλαιά Εγνατία (κοντά στις εκβολές)
[Φωτογραφικό υλικό]