Το Αγίασμα της Αγίας Κυριακής στην πλατεία του Πασάμπαχτσε (το 2007)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5-MCH018-001.jpg
Τίτλος
Το Αγίασμα της Αγίας Κυριακής στην πλατεία του Πασάμπαχτσε (το 2007)
Περιγραφή
Αγίασμα Αγίας Κυριακής, φωτ 01. Το Αγίασμα καταχωνιασμένο στην κεντρική πλατεία του Πασάμπαχτσε (δυτική όψη-πρόσοψη). Ένα χαμηλό μονόχωρο κτίσμα, του οποίου η ταυτότητα είναι πλέον γνωστή σε ελάχιστους ντόπιους. Στην πρόσοψη: μία μεγάλη καμαρωτή είσοδος με δίφυλλη πόρτα (στον άξονα της αετωματικής απόληξης της στέγης) και στο πλάι της: μία κόγχη, που σχηματίζει μικρότερη και χαμηλότερη καμάρα. Εκεί υπήρχαν μέχρι τα μέσα του 20ού αι. οι βρύσες, για να παίρνει ο κάθε περαστικός νερό από την πηγή που βρίσκεται σε υπόγειο χώρο στο βάθος του Αγιάσματος.
Χρόνος λήψης
1/4/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Βρύση / Κρήνη.
Κυριακή, αγία.
Κωνσταντινούπολη, ασιατική πλευρά.
Νερό.