Το Αγίασμα της Αγίας Κυριακής στην πλατεία του Πασάμπαχτσε (το 2007)
[Φωτογραφικό υλικό]