Αγίασμα Γενέθλιον Θεοτόκου Γκιοκσού: Πινακίδα του Δήμου
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5-MCH017-002.jpg
Τίτλος
Αγίασμα Γενέθλιον Θεοτόκου Γκιοκσού: Πινακίδα του Δήμου
Περιγραφή
Αγίασμα Παναγίας Γκιόκσουγιού στο Αναντολού Χισαρί (Anadoluhisarı Mahallesi) στον Δήμο Μπέικοζ φωτ 02.
Χρόνος λήψης
1/4/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άνω Βόσπορος.
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.