Αγίασμα Γενέθλιον Θεοτόκου Γκιοκσού: Πινακίδα του Δήμου
[Φωτογραφικό υλικό]