Αγίασμα Παναγίας Γκιόκσουγιού: η δυτική πλευρά (πρόσοψη) του κτίσματος
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5-MCH017-003.jpg
Τίτλος
Αγίασμα Παναγίας Γκιόκσουγιού: η δυτική πλευρά (πρόσοψη) του κτίσματος
Περιγραφή
Αγίασμα Παναγίας Γκιόκσουγιού στο Αναντολού Χισαρί (Anadoluhisarı Mahallesi) στον Δήμο Μπέικοζ φωτ 03.
Χρόνος λήψης
1/4/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Θεοτόκος.
Νερό.