Αγίασμα Παναγίας Γκιόκσουγιού: η δυτική πλευρά (πρόσοψη) του κτίσματος
[Φωτογραφικό υλικό]