Ο Λέων της Αμφιπόλεως: γενική άποψη του ελληνιστικού μνημείου
[Φωτογραφικό υλικό]

GM_SER_LEON_A_018.JPG
Τίτλος
Ο Λέων της Αμφιπόλεως: γενική άποψη του ελληνιστικού μνημείου
Περιγραφή
Λέων της Αμφιπόλεως (στην παλαιά Εγνατία, στις εκβολές του Στρυμόνα, Νομός Σερρών) φωτ 18.
>>>> Δείτε και: Έντυπο Υλικό, Σημειώσεις Πανοράματος, Φωτογραφίες κ.ά. στο Συνοδευτικό Υλικό <<<<<<<
Χρόνος λήψης
26/11/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εγνατία οδός.
Ελληνιστική εποχή.
Μακεδονία Ανατολική.
Μνημείο.
Στρυμόνας ποταμός.