Ο Λέων της Αμφιπόλεως: γενική άποψη του ελληνιστικού μνημείου
[Φωτογραφικό υλικό]