Πασαδαίος, «Αισθητική αξία των Θεοδοσιανών Τειχών» ΑΕ (1968)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Πασαδαίος, «Αισθητική αξία των Θεοδοσιανών Τειχών» ΑΕ (1968)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Άρθρο σε περιοδικό

Αριστείδης Πασαδαίος, «Παρατηρήσεις επί της αισθητικής αξίας των Θεοδοσιανών Τειχών» Αρχαιολογική Εφημερίς (Αθήνα 1968) 59-76

Στοιχεία
Θα βρείτε δημοσιευμένο το άρθρο στο Συνοδευτικό Υλικό: Κείμενα
Λέξεις - κλειδιά
Βυζαντινές πηγές.
Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη.
Θεοδοσιανά Τείχη.
Κωνσταντινούπολη, βυζαντινά μνημεία.
Οχυρωματική τέχνη.
Πύργος, πύργοι.
Σχέδια, όψεις.
Φωτογραφικά Αρχεία.